Home

Zobrazit bez diakritikEnglish version

Ortopedická úprava paznehtů v ČR
   
Výroba - fixační klece, rohože, botičky, kotouče
Ortopedická úprava paznehtů v ČR
Kurzy pro paznehtáře, paznehtářská škola
Katalog pro chovatele
Odborné semináře k problematice paznehtů v ČR s mezinárodní účastí
Kontakty
 
 

Doporučených 10 kroků k úspěšnému řešení problémů
s paznehty skotu
 
 
I. identifikace požadavku chovatele (majitele)zvířat
termín požadované služby
plošné ošetření stáda
ošetření vybraných skupin
léčení postižených zvířat
poskytnutí metodické pomoci
 
II. zjištění technologických a zoohygienických podmínek
plemeno, pohlaví a věk zvířat
počet zvířat celkově a počet v jednotlivých sektorech
dobu, kdy nelze provádět práci (dojení, krmení, podestýlání atd.)
typ ustájení-volné,vazné,pastva
kvalita podlahovin (beton,rošty,kameny)
stání stlané, bezstelivové, hluboká podestýlka a cyklus vyhrnutí hnoje

 
III. seznámení chovatele s nabídkou a veterinárním programem 
nabídka profesionálních služeb - vybavení nejmodernějším technickým vybavením, svoji pracovní dobu zcela podřídit požadavkům a zájmům chovatele, vysoký výkon v nejvyšší kvalitě, informovat o pojištění 
veterinární program:
Stanovení závažnosti onemocnění končetin ve stádě:hrubý odhad počtu kulhajících krav.
Podrobná evidence onemocnění na prstu u jednotlivých krav v průběhu úpravy. Sledování incidence onemocnění. Zpracování závěrečné zprávy je konkrétní doporučení pro získání a udržení dobrého zdravotního stavu paznehtů. Navázání užšího odborného kontaktu s chovatelem v oblasti prevence a léčby paznehtů (celoroční možnost konzultace problémů v rámci stáda i jednotlivých zvířat-metabolické testy se zaměřením na odhalení příčin onemocnění paznehtů, složitější chirurgické zákroky na paznehtech. 
určení ceny za provedenou práci včetně léčení a cestovních nákladů

IV. příprava na akci
stanovení pravděpodobné doby pobytu u chovatele
vybrání vhodné fixační klece s potřebnou dimenzí
vybrání potřebných nástrojů a pomůcek
určení trasy a doby jízdy na pracoviště

V. po příjezdu na pracoviště zjistit realitu
po příjezdu na pracoviště upravit své dosavadní představy tak, abychom odpovědně zvládli zadanou práci

VI. příprava pracoviště
zvolíme vhodné umístění fix. klece
zajistíme bezpečnost práce (neklouzavá podlaha, přívod vody, intenzivní osvětlení, volný prostor pro paznehtáře, odstranění výkalů, bezpečný přívod el.energie
vyřešíme soustředění optimální skupiny zvířat před ošetřením co nejvýhodněji k fix.kleci a jejich odchod zpět


VII. odstranění zjištěných chyb při zahájení práce
platí přímá úměra pro přípravu práce a její vliv na následný výkon
(odpovědná příprava znamená kvalitnější, rychlejší a bezstresující práci)

VIII. profesionálně vykonat ortopedickou úpravu při zachování kladné interakce člověk-zvíře
vyvarovat se chyb při ortopedické úpravě paznehtu
přizpůsobit se konkrétním technologickým a zoohygienickým podmínkám
stanovit stupeň kulhavosti zvířat
pozor na vyvolání stresu a na syndrom posledních zvířat ve skupině

IX. důsledné léčení postižených paznehtů a stanovení dalšího průběhu léčení
v rámci možností a svého dosaženého vzdělání léčit bez porušení veterinárního zákona postižené končetiny
identifikovat onemocnění prstů krav
složitější chirurgické zákroky na paznehtech předat veterináři služby
vyhledávat příčiny vzniku onemocnění
předat evidenci léčených zvířat chovateli a dohodnout další postup při léčení
doporučit vhodný preventivní postup


X. vypracovat závěrečnou zprávu
vést podrobnou evidenci - viz. Formulář pro stanovení incidence hlavních
onemocnění prstu skotu
udržet odborný kontakt s chovatelem a poskytnout metodickou pomoc
( možnost proškolení chovatele ve školicím zařízení firmy)
dohodnout vhodný cyklus ošetření
 
 
>> Fotogalerie 
>> Desatero chovatele pro úspěšné řešení problémů s paznehty
  MIKULKA - komplexní řešení problémů s paznehty
petr.mikulka@tiscali.cz

       
  Digital Interactive web site design
Copyright © MIKULKA 1997-2005
  www.digitalinteractive.cz  
       
 

 

     
       
 
..
........